Othello

Othello


Det Kongelige Teater (DK), premiere 2017-09-28


Director Elisa Kragerup

Set- and costume design Jonas Fly

Light design Mårten K. Axelsson

Choreographer Signe Fabricius
Composer Jeanett Albeck

Photo Miklos Szabo

Photo Miklos Szabo

Photo Miklos Szabo

Photo Miklos Szabo

Photo Miklos Szabo